HISTORY

2008
2008

Thai Japan Beverage Partnership (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ)

factory
2008

ประวัติความเป็นมา

Thai Japan Beverage Partnership (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ) ตั้งอยู่บนพื้นที่อันเขียวขจีของ จังหวัดปทุมธานี เริ่มก่อตั้งโรงงาน ผลิตตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และมีการปลูกอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลัก ในจังหวัดปทุมธานี  จึงได้นำอ้อยที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำการแปรรูปสินค้าเป็นเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ตราอาเมะ พร้อมส่วนผสมของสมุนไพรไทย ทำให้สินค้ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี และไม่มีผลข้างเคียง
2013
2013

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักกับรางวัล OTOP 4 ดาว

otop_4star
2013

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ของดีปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักของดีประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นเครื่องดื่มที่แปรรูปจากอ้อย ด้วยกรรมวิธีในการผลิตที่ปราศจากสารเคมี 100% รวมทั้งผ่านการฆ่าเชื้อจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 1 ปี ทั้งนี้ทางบริษัทได้จ้างเกษตรกรปลูกดำเนินการปลูกอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักของสินค้า ที่คลอง 14, 15 และ 16 ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 30 ไร่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย ส่วนในการปลูกอ้อยจะใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีปราศจากสารเคมี ส่งผลปลอดภัยต่อผู้ที่ได้ทานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  
2016
2016

เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักโอทอป 4 ดาว ประจำจังหวัดปทุมธานี

otop 4 star
2016

เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักโอทอปประจำจังหวัดปทุมธานี

เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักโอทอปประจำจังหวัดปทุมธานี ในหลายสิบปีที่ผ่านมาในประเทศไทยน้ำส้มสายชูหมักที่คุ้นเคย ก็คือ น้ำส้มสายชูกลั่นที่ไม่สามารถนำมาดื่มได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำสูตรและวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยจาก ประเทศญี่ปุ่นมาผลิตในเมืองไทยโดย โรงงานตั้งอยู่ที่ คลอง 11 อำเภอลำลูกกา ปทุมธานีโดยมีแผนที่จะเจาะตลาดภายในและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยน้อยมากจึงทำให้หาวัตถุดิบยากขึ้นและเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยห