• Language,Thai
  • Language,English
  • Hotline : 081-722-2529
  • Hotline : 081-847-8677
  • ตรา อาเมะติดต่อเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย (Sugarcane Vinegar)
ติดต่อที่ : สำนักงาน ฝ่ายขายและการตลาด Thai Japan Beverage Partnership
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ)
address : 99/1 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Mobile : 081-722-2529
Mobile : 081-847-8677
E-mail : info@thai-japanbev.com

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ (ในราคาส่ง)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

1 มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ (โดยรถบริษัทเอง)
2 ที่อยู่ของท่านง่ายต่อการเข้าถึง
สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดของท่าน ติดต่อ 081-847-8677
2016 Thai japan Beverage Partnership