ติดต่อเรา


สนใจผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย (Sugarcane Vinegar)

ติดต่อที่ : สำนักงาน ฝ่ายขายและการตลาด Thai Japan Beverage Partnership
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ)
address : 99/1 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Mobile : 081-722-2529
Mobile : 081-847-8677
E-mail : info@thai-japanbev.com