หน้าแรก
  สินค้าจัดรายการพิเศษ
  ประวัติความเป็นมาบริษัท
  ความจริงเกี่ยวกับการ
  ดื่มน้ำส้มสายชูหมัก
  FAQ
  สาระพันประโยขน์
  วิธีรับประทาน
  ติดต่อเรา
  ตำแหน่งงานว่าง

   


  ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
  ค้นหาบุคคลากรที่มีความสามารถและความกระตือรือล้นเพื่อร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 อัตรา

  คุณสมบัติ
  -
  เพศหญิง
  - สามารถใช้โปรแกรมไมโครออฟฟิต ทำเอกสารได้
  - ไม่จำกัด อายุ และ วุฒิการศึกษา
  - มีประสบการณ์ทางด้านการขาย และ มีความสามารถในการนำเสนอสินค้าเป็นอย่างดี
  - สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และ มีใบขับขี่

  รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ แพ็คสินค้า และ จัดส่ง 1 อัตรา
  คุณสมบัติ
  -
  เพศชาย
  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  - ไม่จำกัด อายุ และ วุฒิการศึกษา
  - สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และ มีใบขับขี่
  - ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี

  สวัสดิการ
  - เงินเดือน
  - ประกันสังคม
  - OT.
  - บ้านพัก 1 ห้อง(เฉพาะกรณีสมัครทำงานทั้งสามีภารยาเท่านั้น)


  ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ผู้สนใจสามารถส่งใบเอกสารการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  อีเมลล์ : info@thai-japanbev.com
  โทร 081-7222529