ติดต่อเรา


Contact us

  Thai Japan Beverage Partnership 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ
  99/1 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
  Tel : 081-847-8677
  Email : [email protected]
  www.thai-japanbev.com