Thai Japan Beverage Partnership 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ
99/1 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 8.00 – 17.00 น.
Tel : 081-722-2529 , 081-847-8677
Email : [email protected]

Contact us