ประวัติความเป็นมา

Thai Japan Beverage Partnership (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ)

ตั้งอยู่บนพื้นที่อันเขียวขจีของ จังหวัดปทุมธานี เริ่มก่อตั้งโรงงาน ผลิตตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และมีการปลูกอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลัก ในจังหวัดปทุมธานี  จึงได้นำอ้อยที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำการแปรรูปสินค้าเป็นเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ตราอาเมะ พร้อมส่วนผสมของสมุนไพรไทย ทำให้สินค้ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี และไม่มีผลข้างเคียง

Posted in .