เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย โอทอปประจำจังหวัดปทุมธานี

ในหลายสิบปีที่ผ่านมา      ในประเทศไทยน้ำส้มสายชูหมักที่คุ้นเคย ก็คือ น้ำส้มสายชูกลั่นที่ไม่สามารถนำมาดื่มได้    ในปัจจุบันได้มีการนำสูตรและวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย  ประเทศญี่ปุ่นมาผลิตในเมืองไทยโดย โรงงานตั้งอยู่ที่ คลอง 11 อำเภอลำลูกกา ปทุมธานีโดยมีแผนที่จะเจาะตลาดภายในและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยน้อยมากจึงทำให้หาวัตถุดิบยากขึ้นและเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วย

Posted in .