ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ของดีปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย    ของดีประจำจังหวัดปทุมธานี    เป็นเครื่องดื่มที่แปรรูปจากอ้อย    ด้วยกรรมวิธีในการผลิตที่ปราศจากสารเคมี    ผสมผสานภูมิปัญญาจากเกาะโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  เพื่อผลิตภัณฑ์ที่พิเศษที่ได้รวมเอาคุณประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยและผสมผสานกลมกลืนกับสมุนไพรของไทยได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับซื้อวัตถุดิบคืออ้อยคั้นน้ำจากเกษตรกรคลอง 11,12,13,14 รวมทั้งดำเนินการปลูกเองเพื่อสำรองในกรณีวัตถุดิบขาดแคลนโดยใช้วิธีปลูกแบบออแกนิคเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี

 

 

Posted in .