Contact

CONTACT US

Thai Japan Beverage Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ

99/1 Moo 3 Klong 5, Klong Luang,Pathumthani 12120

99/1 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

Monday to Friday : 8.00 – 17.00 hrs.

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 8.00 - 17.00 น.

MOBILE : 081-722-2529

MOBILE : 081-847-8677