Job Opportunities


รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ (ในราคาส่ง)

เนื่องจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการฝากขายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยการคิดค่าวางสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น 5,000 บาท ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนฯ เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อ จึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังคงราคาเท่าเดิม โดยการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าในแต่ละเขตทั่วประเทศ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  1. สถานที่จำหน่ายสินค้าของท่านต้องสะดวกในการซื้อสินค้า หากเป็นบู๊ทแสดงสินค้าหรือห้างร้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่ทางบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ (โดยรถบริษัทเอง)  ห้างหุ้นส่วนฯ จะทำการโปรโมทสถานที่จำหน่ายของท่านในเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนฯ และจะสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  3. ห้างหุ้นส่วนฯ จะวางสินค้าทั้งหมด 3 สูตร จำนวน สูตรละ  1 โหล โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดของท่าน ติดต่อได้ที่เบอร์ : 081-847-8677