ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักสูตรดั้งเดิมจากญี่ปุ่น