น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย สินค้าเพื่อสุขภาพปราศจากสารเคมี

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย สินค้าเพื่อสุขภาพปราศจากสารเคมีตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการผลิต เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน

รายละเอียด

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย โอทอปจังหวัดปทุมธานี

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ตราอาเมะ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ สินค้าโอทอป ระดับ 4 ดาว ของจังหวัดปทุมธานี มีจำหน่ายทั้งหมด 3 สูตร ประกอบไปด้วย สูตร 1 คือสูตรต้นตำหรับ ผสมสมุนไพรและน้ำตาล 2% สูตร 2 เป็นสูตรดั้งเดิมจากเกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น สูตร 3 สูตรผสมสมุนไพรและไม่มีน้ำตาล โดยสูตร 2 และ 3 ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ความดัน สามารถทานได้โดยไม่มีผลข้างเคียงจากสารอันตราย

ประโยชน์ของการดื่มน้ำส้มสายชูหมักกับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

การดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ช่วยลดความดันสูง ลดไขมันในเส้นเลือด บำรุงตับ ล้างนิ่วในไต ต้านเบาหวาน ช่วยให้หลับลึก แก้ปวดเมื่อย สามารถรับประทานติดต่อเป็นระยะเวลานานได้ โดยไม่มีผลข้างเคียง เนื่องจากไม่มีโซเดียมหรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อเทียบเท่ากับน้ำส้มสายชูที่หมักจากผลไม้ชนิดอื่น ทั้งนี้เครื่องดื่มดังกล่าวผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นที่เรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอ้อย100% เพื่อสุขภาพปราศจากสารเคมี

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอ้อย100% ซึ่งได้ผลผลิตมาจากการจ้างเกษตรกรดำเนินการปลูก ที่คลอง 14, 15 และ 16 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้สารเคมีในการปลูก เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย