เกี่ยวกับเรา

Thai Japan Beverage Partnership(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ)

ตั้งอยู่บนพื้นที่อันเขียวขจีของ จังหวัดปทุมธานี เริ่มก่อตั้งโรงงาน ผลิตตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และมีการปลูกอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลัก ในจังหวัดปทุมธานี จึงได้นำอ้อยที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำการแปรรูปสินค้าเป็นเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ตราอาเมะ พร้อมส่วนผสมของสมุนไพรไทย ทำให้สินค้ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมี และไม่มีผลข้างเคียง

สำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแจแปนเบฟเวอเรจ
ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ของดีปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ของดีปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ของดีประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นเครื่องดื่มที่แปรรูปจากอ้อย ด้วยกรรมวิธีในการผลิตที่ปราศจากสารเคมี ผสมผสานภูมิปัญญาจากเกาะโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่อผลิตภัณฑ์ที่พิเศษที่ได้รวมเอาคุณประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อยและผสมผสานกลมกลืนกับสมุนไพรของไทยได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับซื้อวัตถุดิบคืออ้อยคั้นน้ำจากเกษตรกรคลอง 11,12,13,14 รวมทั้งดำเนินการปลูกเองเพื่อสำรองในกรณีวัตถุดิบขาดแคลนโดยใช้วิธีปลูกแบบออแกนิคเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย โปทอปประจำจังหวัดปทุมธานี

น้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย โปทอปประจำจังหวัดปทุมธานี

ในหลายสิบปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยน้ำส้มสายชูหมักที่คุ้นเคย ก็คือ น้ำส้มสายชูกลั่นที่ไม่สามารถนำมาดื่มได้ ในปัจจุบันได้มีการนำสูตรและวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากอ้อย ประเทศญี่ปุ่นมาผลิตในเมืองไทยโดย โรงงานตั้งอยู่ที่ คลอง 5 อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี โดยมีแผนที่จะเจาะตลาดภายในและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยน้อยมากจึงทำให้หาวัตถุดิบยากขึ้นและเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วย