ตะลึง! แพทย์จีน ค้นพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดตํ่าทุกราย

ผู้ป่วย COVID-19 มีอาการ Hypokalemia คือ อาการที่เลือดในร่างกายนั้นมีระดับโพแทสเซียมที่ตํ่ามาก

การค้นพบของ นายแพทย์Don Chen วิทยาลัยในเหวินโจว, ประเทศจีน พบในผู้ป่วย COVID-19 ทุกรายในประเทศจีน พบว่าเลือดในร่างกายมีระดับโพแทสเซียมที่ตํ่ามาก หลังจากมี การให้โพแทสเซียมกับผู้ป่วยทุกรายพบมีอาการฟื้น และตอบสนองได้ดีมาก ทําให้ภูมิคุ้มกันของ ร่างกายสามารถต่อสู้กับไวรัสจนหายป่วย

จากการค้นพบดังกล่าว ทําให้หลายๆคน ตะลึงและดีใจที่เรื่องง่ายๆใกล้ตัวแต่เรากลับมอง ข้าม โพแทสเซียมเป็นเกลือแร่ที่มีความจําเป็นต่อร่างกายของเรามาก วันๆนึงคนเรามีความ ต้องการโพแทสเซียมสูง เพือนําไปสร้างผนังเซลล์ต่างๆ ทําให้ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองได้ อย่างเพียงพอ ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูง ทําให้เผาผลาญได้ดีเป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นอาการที่ร่างกายขาดโพแทสเซียม ที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยตนเอง มี อาการอ่อนเพลียเป็นประจํา ท้องผูก กล้ามเนื้ออ่อนเเรง หรือปวดเกร็ง เหน็บชา เหล่านี้เป็น อาการที่ไม่รุนแรง หากระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลงตํ่ามาก ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นจน เป็นอันตรายต่อชีวิตได้เช่น หน้ามืด เป็นลม ภาวะลําไส้อืด ภาวะหายใจล้มเหลว สูญเสียเนื้อเยือ กล้ามเนื้อ เป็นอัมพาต และหัวใจเต้นผิดปกติสุดท้ายหัวใจหยุดเต้น

เราสามารถเพิ่มโพแทสเซียมให้กับร่างกายง่ายๆ ด้วยการทานอาหารที่มีโพแทสเซียม เช่น กล้วย ผักขม มันฝรังพร้อมเปลือก ถัว นม ทุเรียน ลําไย เป็นต้น ซึงอาหารดังกล่าวแต่ละชนิด ส่วนใหญ่มีระดับโพแทสเซียมที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เพราะเรา รับประทานไม่มากพอ

แต่หากบางท่านที่ใจร้อน และไม่มีเวลาหาอาหารเหล่านัน และต้องการเสริมโพแทสเซียมใน ร่างกายให้สูงขึ้นไวๆโดยการไม่รับประทานยา วิตตามิน หรือเกลือแร่ใดๆ เช่นในสถานะการตอนนี้ สามารถดื่มนํ้าส้มสายชูหมักจากอ้อย ตรา อาเมะ เท่านัน เนื่องจากในนําส้มสายชูหมักมี โพแทสเซียมที่สูงมากๆ(จนมีรสชาติเค็ม)ตามผลทดสอบจาก แล็ปกลาง แห่งประเทศไทย นําส้มสายชูหมักจากอ้อย มีโพแทสเซียม และแม็กนีเซียม แต่มีระดับโซเดียมเป็นศูนย์ต่างจาก แอปเปลไซเดอร์ที่มีระดับโซเดียมสูง แต่โพแทสเซียมตํ่า

อ้างอิง: https://covidtracker.5lab.co/